Kočár pro Jakuba - poděkování

Prezentace spolku VP ČR v časopise Policista 3/2024

Doufám, že si k nám najdou cestu další...

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky

Dne 19. března 2024 se uskutečnilo na Krajském ředitelství PČR hl. m Prahy, za hudebního
doprovodu Hudby hradní stráže a policie ČR a účasti čestné stráže, Slavnostní shromáždění, kterého se
zúčastnili prezident PČR genpor. Mgr. Martin Vondrášek, ředitel PČR hl. m Prahy, brig. gen. Petr
Matějček, náměstek ředitele ÚVN, plk. Ing. Zdeněk Brabec, emeritní ředitel Nadace policistů a hasičů
- vzájemná pomoc v tísni, PhDr. Vladimír Šutera, emeritní prezident PČR, genpor. Mgr. Tomáš Tuhý

Pěstoun veterán

Zlínský člen spolku Veterán Policie České republiky Ladislav Čech pokračuje po skončení policejní kariéry ve smysluplné čínnosti, ve které hrají roli děti...

S manželkou poskytují pomoc opuštěnému dítěti v tzv. přechodné pěstounské péči... 

Pietní akt Ploština 23.4.2023

Informace o výstavě s názvem "Policie doma a ve světě"

Informace o výstavě.

Síň tradic spolku veteránů Policie České republiky otevřena

Dne 4. listopadu 2022 byla spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. (VP ČR), za
účasti vedení PČR, v areálu územního celku Příbram, pod patronací a ve spolupráci s Muzeem Policie
ČR a za podpory vedení územního celku Příbram, jako první v České republice, otevřena Síň tradic,
mapující historii bezpečnostních sborů v regionu a její symboliku, s historickými fragmenty,
přibližujícími veřejnosti významné historické události a osoby, které se těchto událostí v regionu

Koncert orchestru Spolkové policie Německo

Právní pomoc členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

INFORMACE
o poskytování právní pomoci členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

Syndikovat obsah