Slavnostní služební shromáždění Hudby Hradní stráže a Policie ČR

Dne 9. 3. 2022 se v sídle Hudby Hradní stráže a Policie ČR konalo Slavnostní služební shromáždění u příležitosti předání Slavnostního praporu útvaru.

Slavnostního služebního shromáždění se za spolek Veterán Policie České republiky z. s. zúčastnili jeho prezident brig. gen. v. v. JUDr. Jaroslav Zeman a tajemník plk. v. v. Miroslav Kučera.

INFORMACE o návštěvě prezidenta spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. JUDr. Jaroslava Zemana v Olomouckém kraji

Dne 16.2. 2022 členové prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., ve složení
prezidenta spolku JUDr. Jaroslava Zemana a viceprezidentů spolku JUDr. Miloslava Olivy a Karla
Vondráčka, uskutečnili na Krajském ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, za přítomnosti
krajského koordinátora JUDr. Jana Borka, náměstka ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Bc. Petra
Tománka, vedoucího personálního odboru Mgr. Tibora Gábora a ředitelky krajského ředitele plk.
Mgr. Sedláčkové, setkání s veterány Olomouckého kraje.

Pietní akt u pomníku padlých policistů a hasičů v Muzeu Policie ČR

Dne 2.12.2021 se zúčastnili zástupci spolku VPČR, pro region Hl. m. Praha, v Muzeu Policie
ČR, na základě pozvání Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, pietního aktu u
pomníku padlých policistů a hasičů, v rámci kterého položili za spolek VP ČR na hrob
květiny.... 

SPANILÁ JÍZDA HISTORICKÝCH POLICEJNÍCH VOZIDEL

  Veterán policie z.s.  pořádal při příležitosti 30. výročí Policie České republiky v sobotu 19. června 2021 spanilou jízda historických vozidel a motocyklů po Pardubickém a Královohradeckém kraji. Kolona historických vozidel čítala 18 osobních

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky dne 21. června 2021.

Poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Moravě

Spolupráce s KCVV

Spolupráce
s Komunitním centrem pro válečné veterány, zřízeném při ÚVN Praha
navázána....

Právní pomoc členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

INFORMACE
o poskytování právní pomoci členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

Informace ÚVN

dovoluji si Vás informovat, že dne 22.1.2021 byl ředitelem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN),
prof. MUDr. Miroslavem Zaoralem, Ph.D. a prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem z důvodu elektronizace systému služeb
poskytovaných ÚVN podepsán doplněk Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotních služeb
členům spolku VP ČR s trvalým bydlištěm Praha, Středočeský a Ústecky kraj, který stanovuje
nová pravidla pro přeregistraci členů spolku z těchto regionů v novém programu ÚVN pro dotčené

Syndikovat obsah