Prezentace spolku VP ČR v časopise Policista 3/2024

Doufám, že si k nám najdou cestu další...

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky

Dne 19. března 2024 se uskutečnilo na Krajském ředitelství PČR hl. m Prahy, za hudebního
doprovodu Hudby hradní stráže a policie ČR a účasti čestné stráže, Slavnostní shromáždění, kterého se
zúčastnili prezident PČR genpor. Mgr. Martin Vondrášek, ředitel PČR hl. m Prahy, brig. gen. Petr
Matějček, náměstek ředitele ÚVN, plk. Ing. Zdeněk Brabec, emeritní ředitel Nadace policistů a hasičů
- vzájemná pomoc v tísni, PhDr. Vladimír Šutera, emeritní prezident PČR, genpor. Mgr. Tomáš Tuhý

Pěstoun veterán

Zlínský člen spolku Veterán Policie České republiky Ladislav Čech pokračuje po skončení policejní kariéry ve smysluplné čínnosti, ve které hrají roli děti...

S manželkou poskytují pomoc opuštěnému dítěti v tzv. přechodné pěstounské péči... 

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky u příležitosti 15. výročí založení spolku

Dne 11. září 2023 bylo za hudebního doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR, spolkem
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s., uskutečněno u příležitosti 15. výročí založení
spolku, v areálu Muzea Policie České republiky, slavnostní shromáždění, na kterém byli dekorování
vyznamenáními spolku jeho členové, kteří se dlouhodobě a významně podíleli a podílejí na činnosti
spolku a jeho rozvoji a dále pak příznivci a podporovatelé spolku, kteří spolek podporují a propagují
u veřejnosti. ....

Námitka k názvu spolku Veterán Policie ČR – Klub historie policie, z. s.

Vážení kolegové, přátelé.

V poslední době se ve veřejném prostoru objevily zprávy odkazující na spolek s názvem Veterán Policie ČR – Klub historie policie, z. s.

Pietní akt Ploština 23.4.2023

Informace o výstavě s názvem "Policie doma a ve světě"

Informace o výstavě.

Předání ocenění prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s.

Na základě rozhodnutí prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. byly dne 23.
11. 2022 za aktivní sanaci požáru v Národním parku České Švýcarsko, v Komunitním centru pro
válečné veterány při Vojenské nemocnici v Praze, předány prezidentem spolku, brig. gen. v.v. JUDr.
Jaroslavem Zemanem, za účasti, 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a
policejního vzdělávání, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, náměstka ministra obrany Mgr. Filipa Říhy,

Síň tradic spolku veteránů Policie České republiky otevřena

Dne 4. listopadu 2022 byla spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. (VP ČR), za
účasti vedení PČR, v areálu územního celku Příbram, pod patronací a ve spolupráci s Muzeem Policie
ČR a za podpory vedení územního celku Příbram, jako první v České republice, otevřena Síň tradic,
mapující historii bezpečnostních sborů v regionu a její symboliku, s historickými fragmenty,
přibližujícími veřejnosti významné historické události a osoby, které se těchto událostí v regionu

Koncert orchestru Spolkové policie Německo

Syndikovat obsah