Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí:       
1. Stanovy, článek 3 - vznik členství (na levé straně těchto stránek rozkliknout stanovy       
a seznámit se s jejich obsahem). V článku 3 jsou podrobně popsány podmínky vzniku       
členství.       
2. Bezúhonnost žadatele (netrestán pro trestný čin).       
3. Žadatel dokládá: vyplněnou přihlášku (na levé straně rozkliknout přihláška), kopii       
propouštěcího dokladu, kde je uvedena doba služby a důvody jeho propuštění, 1 x foto    formátu 35 x 45 mm.       
Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí a souhlasí se zněním stanov, kontaktuje svého    krajského koordinátora (kontakt naleznete v horní části na těchto stránkách), který zajistí     vyřízení jeho přihlášky.       
Veškeré vaše případné dotazy ohledně členství, placení příspěvku, připomínky atd. směřujte na svého krajského koordinátora. Nezapomeňte uvádět místo vašeho bydliště!       
Koordinátor pro ČR Karel Vondráček