Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí:       

1. Stanovy, článek 3 - vznik členství (na levé straně těchto stránek rozkliknout stanovy a seznámit se s jejich obsahem). V článku 3 jsou podrobně popsány podmínky vzniku  členství.  

2. Bezúhonnost žadatele (netrestán pro trestný čin). 

3. Žadatel dokládá: vyplněnou přihlášku (na levé straně rozkliknout přihláška), kopii       
propouštěcího dokladu, kde je uvedena doba služby a důvody jeho propuštění, 1 x foto    formátu 35 x 45 mm.       
Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí a souhlasí se zněním stanov, kontaktuje svého    krajského koordinátora (kontakt naleznete v horní části na těchto stránkách), který zajistí     vyřízení jeho přihlášky.       

4. Členský příspěvek za kalendářní rok je stanoven ve výši 300,-Kč. Vstupní poplatek do VP ČR činí 900,-Kč, kterým uhradí nový člen: kožené pouzdro, odznak VP ČR, odznáček do klopy a průkaz. 

Veškeré vaše případné dotazy ohledně členství, placení příspěvku, připomínky atd. směřujte na svého krajského koordinátora. Nezapomeňte uvádět místo vašeho bydliště!       

Koordinátor pro ČR Karel Vondráček