Námitka k názvu spolku Veterán Policie ČR – Klub historie policie, z. s.

Vážení kolegové, přátelé.

V poslední době se ve veřejném prostoru objevily zprávy odkazující na spolek s názvem Veterán Policie ČR – Klub historie policie, z. s.

Tento spolek se sídlem v Pardubickém kraji nemá nic společného s našim spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s., ačkoli svým klamavým názvem může takové zdání vyvolat.

Vzhledem k tomu, že nově vzniklý spolek sousloví Veterán Policie ČR užívá neoprávněně a v rozporu z příslušnými ustanoveními občanského zákona, podáváme proti tomuto označení námitku a požadujeme změnu názvu, a to nejdéle do 1. 9. 2023 pod hrozbou právních kroků v případě, že nebude zjednána náprava tohoto protiprávního stavu. O tomto našem kroku jsme rovněž informovali policejního prezidenta.