Setkání veteránů Praha 2019

Dne 4. 5. 2019 se zástupci prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Miloslav Oliva a Milan Kováč zúčastnili na pozvání veteránů při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky setkání veteránů Praha 2019...

Napsali o nás

I N F O R M A C E o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví

V Příloze naleznete informace o právní ochraně názvu našeho spolku.

Členské příspěvky na rok 2019 - Upozornění !!!

Členské příspěvky do Veterán Policie ČR na rok 2019 je nutné uhradit do 30. dubna 2019!

Úhradu můžete provést bezhotovostně na účet číslo: 263953794/0300  (jiné číslo účtu neexistuje), jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo Vaší osobní známky (důležité pro jednotlivé rozlišení plateb a následnou kontrolu zaplacení příspěvků), do specifického symbolu uveďte číslo kraje, ve kterém jste členem (viz číselník krajů v příloze).

Dotace Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč

Olomoucký kraj finančně podpořil zhotovení praporu pro VPČR Olomouckého kraje v celkové výši dotace 30.000 Kč.

 

 

 

Oznámení - časopis Policista

Počínaje letošním lednovým číslem časopisu Policista začíná vycházet série článků bývalé policejní mluvčí Bc. Evy Brožové zaměřených na popularizaci našeho spolku v řadách policistů i v široké veřejnosti. Články budou obsahovat všeobecné informace o spolku Veterán Policie České republiky z.s., jakož i o činnosti a postavení spolku v jednotlivých krajích. K tomu bude autorka využívat informací od našich krajských koordinátorů i od vedení krajských ředitelství Policie ČR.
Miroslav Kučera
tajemník

Informace o jednání zástupců bezpečnostních složek k tématu policejních veteránů

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra, na pozvání a pod patronací 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, jednání k tématu policejních veteránů, kterého se mimo 1. náměstka ministra vnitra a 1. náměstka policejního prezidenta PČR, brigádního generála Mgr. Martina Vondráška, zúčastnili za VP ČR, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav Zeman a JUDr. Miloslav Oliva, dále pak zástupci NOS, hasičů, vězeňské služby a Nadace policistů a hasičů.

Informace o jednání zástupců veteránů PČR s policejním prezidentem

Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo na Policejním prezidiu, na pozvání policejního prezidenta, genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, za účasti členů vedení policejního prezidia, jednání se zástupci veteránů PČR, kterého se za VP ČR zúčastnil, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav Zeman a JUDr. Miloslav Oliva, za NOS, předseda NOS, JUDr. Milan Štěpánek a zástupce veteránů registrovaných při NOS, předseda Josef Votýpka.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Příběh o Adámkovi

Vážení kolegové, sponzoři, naši příznivci,
dne 5. 12 2017 přijalo na svém jednání Prezidium VP ČR, z iniciativy krajských koordinátorů Pardubického kraje Jaromíra Charamzy, koordinátora pro Moravu a Slezsko, Jaromíra Hamouze a člena našeho spolku Pavla Semeráda a některých dalších členů, kteří jsou ochotni tento projekt podpořit a sponzorovat, rozhodnutí o poskytnutí záštity nad sponzorováním nemocného, osmiletého syna našeho člena, Adámka Vyčítala.

Nové smlouvy o spolupráci

Veteráni PČR v zastoupení prezidenta JUDr. Zemana uzavřeli dvě nové smlouvy o spolupráci.

Smlouva o spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a Uniií bezpečnostních sborů. 

Nástin smluv najdete v příloze.

Syndikovat obsah