Slavnostní služební shromáždění Hudby Hradní stráže a Policie ČR

Dne 9. 3. 2022 se v sídle Hudby Hradní stráže a Policie ČR konalo Slavnostní služební shromáždění u příležitosti předání Slavnostního praporu útvaru.

Slavnostního služebního shromáždění se za spolek Veterán Policie České republiky z. s. zúčastnili jeho prezident brig. gen. v. v. JUDr. Jaroslav Zeman a tajemník plk. v. v. Miroslav Kučera.

Hlavním aktem služebního shromáždění bylo předání Slavnostního praporu Hudby Hradní stráže a Policie ČR řediteli hudby a
šéfdirigentovi plk. Mgr. MgA. Václavu Blahunkovi, Ph.D. policejním prezidentem genmjr. Mgr. Janem Švejdarem a jeho vysvěcení generálním prefektem Křesťanské policejní asociace plk. ThDr. Mgr. Jiřím Ignácem Laňkou, Ph.D.

Při této příležitosti byla na Slavnostní prapor Hudby Hradní stráže a Policie ČR zástupci spolku Veterán Policie České republiky z. s. připnuta Čestná stuha VP ČR.

Následovalo předání Pamětních medailí Hudby Hradní stráže a Policie ČR hudebníkům a sólistům, z nichž někteří převzali z rukou genmjr. Mgr. Jana Švejdara i vyznamenání policejního prezidenta.

Slavnostní služební shromáždění bylo zakončeno přednesením slavnostního pochodu z repertoáru HHS a PČR.

 

Miroslav Kučera, tajemník