Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky 8.3.2022