Poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Moravě