Informace o jednání zástupců bezpečnostních složek k tématu policejních veteránů

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra, na pozvání a pod patronací 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, jednání k tématu policejních veteránů, kterého se mimo 1. náměstka ministra vnitra a 1. náměstka policejního prezidenta PČR, brigádního generála Mgr. Martina Vondráška, zúčastnili za VP ČR, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav Zeman a JUDr. Miloslav Oliva, dále pak zástupci NOS, hasičů, vězeňské služby a Nadace policistů a hasičů.

Informace o jednání zástupců veteránů PČR s policejním prezidentem

Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo na Policejním prezidiu, na pozvání policejního prezidenta, genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, za účasti členů vedení policejního prezidia, jednání se zástupci veteránů PČR, kterého se za VP ČR zúčastnil, prezident VP ČR JUDr. Jaroslav Zeman a JUDr. Miloslav Oliva, za NOS, předseda NOS, JUDr. Milan Štěpánek a zástupce veteránů registrovaných při NOS, předseda Josef Votýpka.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Příběh o Adámkovi

Vážení kolegové, sponzoři, naši příznivci,
dne 5. 12 2017 přijalo na svém jednání Prezidium VP ČR, z iniciativy krajských koordinátorů Pardubického kraje Jaromíra Charamzy, koordinátora pro Moravu a Slezsko, Jaromíra Hamouze a člena našeho spolku Pavla Semeráda a některých dalších členů, kteří jsou ochotni tento projekt podpořit a sponzorovat, rozhodnutí o poskytnutí záštity nad sponzorováním nemocného, osmiletého syna našeho člena, Adámka Vyčítala.

Nové smlouvy o spolupráci

Veteráni PČR v zastoupení prezidenta JUDr. Zemana uzavřeli dvě nové smlouvy o spolupráci.

Smlouva o spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a Uniií bezpečnostních sborů. 

Nástin smluv najdete v příloze.

Anketa ke zřízení aktivních záloh PČR

Anketu naleznete po přihlášení na neveřejnou část webových stránek. 

 

 

Ocenění pro spolek Veterán Policie České republiky z.s.

Dne 11. 10. 2016 předal jménem Nadace policistů a hasičů, ředitel této nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. v průběhu jednání prezidia spolku Veterán Policie České republiky v Muzeu Policie ČR, jako výraz ocenění dosavadní vzájemné spolupráce, vázu z dílny významného českého architekta prof. Bořka Šípka.

Celý článek najdete v příloze.

Opatření Prezidia VP ČR

Vážení kolegové,
s odkazem na ustanovení Článku III., odst. 4, písm. g), Stanov VP ČR a informaci krajských koordinátorů o déle trvající platební morálce některých našich kolegů, kteří si opakovaně, po marných výzvách svých koordinátorů, neplní svou základní povinnost člena VP ČR a to platit členské příspěvky řádně a včas, rozhodlo Rozšířené prezidium VP ČR dne 13. 9. 2016, na svém zasedání, za účasti krajských koordinátorů o přijetí tohoto opatření:

Pozor - změna čísla účtu Veterána Policie ČR

Vážené kolegyně a kolegové,
v měsíci únoru 2014 došlo ke změně účtu Veterána Policie ČR. Nové číslo účtu je 263953794/0300.
Veškeré platby proto od 1. 3. 2014 posílejte pouze na tento účet.
Pokud jste v tomto přechodném období změny účtů poslali nějaké platby na bývalý účet, nic se neděje. Platby budou automaticky převedeny na nový, stávající účet.
Dokumenty na našem webu, kde bylo uvedeno staré číslo účtu, jsou již v současné době aktualizovány, na nové číslo účtu.

Článek o nás na webu PP ČR

Na webových stránkách Policejního prezidia ČR je uveřejněn článek, týkající se občanského sdružení Veterán policie ČR. Úplné znění najdete pod níže uvedeným odkazem.

http://www.policie.cz/clanek/profesni-organizace-sdruzuje-byvale-policis...

 

 

Syndikovat obsah