Právní pomoc členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

INFORMACE
o poskytování právní pomoci členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

Informace ÚVN

dovoluji si Vás informovat, že dne 22.1.2021 byl ředitelem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN),
prof. MUDr. Miroslavem Zaoralem, Ph.D. a prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem z důvodu elektronizace systému služeb
poskytovaných ÚVN podepsán doplněk Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotních služeb
členům spolku VP ČR s trvalým bydlištěm Praha, Středočeský a Ústecky kraj, který stanovuje
nová pravidla pro přeregistraci členů spolku z těchto regionů v novém programu ÚVN pro dotčené

Aktivní spolupráce VP ČR s Komunitním Centrem Vojenských Veteránů BRNO

Aktivní spolupráce spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s Jihomoravského kraje s Komunitním Centrem Vojenských Veteránů BRNO se osvědčila....

Dohoda o spolupráci s Muzeum PČR

Dne 28.5.2020 byla v Muzeu Policie České republiky podepsána prezidentem spolku VETERÁN
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem a ředitelem Muzea
policie České republiky Mgr. Radkem Galašem

Oslavy 75. výročí osvobození Československa

v květnu jsme si připomněli významné výročí, 75. let od osvobození Československa a
ukončení II. světové války. Položením květin na hroby a u památníků padlých si i členové
našeho spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. připomněli všechny ty padlé,
občany, vojáky a i příslušníky bezpečnostních sborů, kteří prolili svou krev, abychom my
mohli žít.....

Policejní veteráni nabízí pomoc, stát ji nepřijme kvůli právní překážce

16. března
2020, 19:14  Pomocnou
ruku v boji proti novému koronaviru nabízí i někteří vysloužilí policisté.
Jejich pomoc ovšem nemohou policejní složky kvůli právní překážce přijmout.
Přesto policejní prezident dobrovolníky vyzval k pomoci svým obcím ve formě
zajišťování základních životních potřeb jiných osob.

Den s Nadací policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

Smlouva o spolupráci mezi VPČR a NOS Policie ČR

Setkání s přímými účastníky SNP

Dne 26. 8. 2019 se zástupci spolku VETRÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení domácího odboje a partyzánů, zúčastnili v hlavním sále Ministerstva obrany ČR v Praze 6 – Na Valech a za jeho podpory, setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a generálního štábu Armády České republiky, s přímými účastníky SNP a vojenskou veřejností k 75. Výročí SNP.....

Registrace nového kapsového odznaku VPČR u ÚPV

Podrobnosti k zápisu ochranné známky kapsového odznaku

Syndikovat obsah