Den s Nadací policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

Smlouva o spolupráci mezi VPČR a NOS Policie ČR

Setkání s přímými účastníky SNP

Dne 26. 8. 2019 se zástupci spolku VETRÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení domácího odboje a partyzánů, zúčastnili v hlavním sále Ministerstva obrany ČR v Praze 6 – Na Valech a za jeho podpory, setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a generálního štábu Armády České republiky, s přímými účastníky SNP a vojenskou veřejností k 75. Výročí SNP.....

Registrace nového kapsového odznaku VPČR u ÚPV

Podrobnosti k zápisu ochranné známky kapsového odznaku

Setkání veteránů Praha 2019

Dne 4. 5. 2019 se zástupci prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Miloslav Oliva a Milan Kováč zúčastnili na pozvání veteránů při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky setkání veteránů Praha 2019...

Kriminalistický sborník 5/2018 - Oslavy 10 let činnosti VP ČR

I N F O R M A C E o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví

V Příloze naleznete informace o právní ochraně názvu našeho spolku.

Členské příspěvky na rok 2019 - Upozornění !!!

Členské příspěvky do Veterán Policie ČR na rok 2019 je nutné uhradit do 30. dubna 2019!

Úhradu můžete provést bezhotovostně na účet číslo: 263953794/0300  (jiné číslo účtu neexistuje), jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo Vaší osobní známky (důležité pro jednotlivé rozlišení plateb a následnou kontrolu zaplacení příspěvků), do specifického symbolu uveďte číslo kraje, ve kterém jste členem (viz číselník krajů v příloze).

Dotace Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč

Olomoucký kraj finančně podpořil zhotovení praporu pro VPČR Olomouckého kraje v celkové výši dotace 30.000 Kč.

 

 

 

Oznámení - časopis Policista

Počínaje letošním lednovým číslem časopisu Policista začíná vycházet série článků bývalé policejní mluvčí Bc. Evy Brožové zaměřených na popularizaci našeho spolku v řadách policistů i v široké veřejnosti. Články budou obsahovat všeobecné informace o spolku Veterán Policie České republiky z.s., jakož i o činnosti a postavení spolku v jednotlivých krajích. K tomu bude autorka využívat informací od našich krajských koordinátorů i od vedení krajských ředitelství Policie ČR.
Miroslav Kučera
tajemník

Syndikovat obsah