SPANILÁ JÍZDA HISTORICKÝCH POLICEJNÍCH VOZIDEL

  Veterán policie z.s.  pořádal při příležitosti 30. výročí Policie České republiky v sobotu 19. června 2021 spanilou jízda historických vozidel a motocyklů po Pardubickém a Královohradeckém kraji. Kolona historických vozidel čítala 18 osobních

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky

Slavnostní shromáždění veteránů Policie České republiky dne 21. června 2021.

Poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Moravě

Spolupráce s KCVV

Spolupráce
s Komunitním centrem pro válečné veterány, zřízeném při ÚVN Praha
navázána....

Právní pomoc členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

INFORMACE
o poskytování právní pomoci členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

Informace ÚVN

dovoluji si Vás informovat, že dne 22.1.2021 byl ředitelem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN),
prof. MUDr. Miroslavem Zaoralem, Ph.D. a prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem z důvodu elektronizace systému služeb
poskytovaných ÚVN podepsán doplněk Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotních služeb
členům spolku VP ČR s trvalým bydlištěm Praha, Středočeský a Ústecky kraj, který stanovuje
nová pravidla pro přeregistraci členů spolku z těchto regionů v novém programu ÚVN pro dotčené

Aktivní spolupráce VP ČR s Komunitním Centrem Vojenských Veteránů BRNO

Aktivní spolupráce spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s Jihomoravského kraje s Komunitním Centrem Vojenských Veteránů BRNO se osvědčila....

Dohoda o spolupráci s Muzeum PČR

Dne 28.5.2020 byla v Muzeu Policie České republiky podepsána prezidentem spolku VETERÁN
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem a ředitelem Muzea
policie České republiky Mgr. Radkem Galašem

Oslavy 75. výročí osvobození Československa

v květnu jsme si připomněli významné výročí, 75. let od osvobození Československa a
ukončení II. světové války. Položením květin na hroby a u památníků padlých si i členové
našeho spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. připomněli všechny ty padlé,
občany, vojáky a i příslušníky bezpečnostních sborů, kteří prolili svou krev, abychom my
mohli žít.....

Policejní veteráni nabízí pomoc, stát ji nepřijme kvůli právní překážce

16. března
2020, 19:14  Pomocnou
ruku v boji proti novému koronaviru nabízí i někteří vysloužilí policisté.
Jejich pomoc ovšem nemohou policejní složky kvůli právní překážce přijmout.
Přesto policejní prezident dobrovolníky vyzval k pomoci svým obcím ve formě
zajišťování základních životních potřeb jiných osob.

Syndikovat obsah