Informace ÚVN

dovoluji si Vás informovat, že dne 22.1.2021 byl ředitelem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN),
prof. MUDr. Miroslavem Zaoralem, Ph.D. a prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY z.s. (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem z důvodu elektronizace systému služeb
poskytovaných ÚVN podepsán doplněk Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotních služeb
členům spolku VP ČR s trvalým bydlištěm Praha, Středočeský a Ústecky kraj, který stanovuje
nová pravidla pro přeregistraci členů spolku z těchto regionů v novém programu ÚVN pro dotčené
členy „Klientský program Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice“ s tím,
že k tomuto datu dosavadní registrace v programu „Zelená cesta“ pro tohoto člena zaniká.
Výdej nově zřízených klientských karet, po splnění zadaných kritérií členem VP ČR, se předpokládá
v polovině února 2021.
Podmínky nové registrace lze získat prostřednictvím krajských koordinátorů pro dotčený
kraj, na webových stránkách spolku v části „B“, popř. na webovém rozhraní klient.uvn.cz

 

za VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

JUDr. Miloslav Oliva
viceprezident spolku