INFORMACE o návštěvě prezidenta spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. JUDr. Jaroslava Zemana v Olomouckém kraji

Dne 16.2. 2022 členové prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., ve složení
prezidenta spolku JUDr. Jaroslava Zemana a viceprezidentů spolku JUDr. Miloslava Olivy a Karla
Vondráčka, uskutečnili na Krajském ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, za přítomnosti
krajského koordinátora JUDr. Jana Borka, náměstka ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Bc. Petra
Tománka, vedoucího personálního odboru Mgr. Tibora Gábora a ředitelky krajského ředitele plk.
Mgr. Sedláčkové, setkání s veterány Olomouckého kraje.

Dne 16.2.2022 členové prezidia spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., ve
složení prezidenta spolku JUDr. Jaroslava Zemana a viceprezidentů spolku JUDr. Miloslava
Olivy, Karla Vondráčka a krajského koordinátora pro Olomoucký kraj JUDr. Jana Borka,
navštívili po podepsání Memoranda o spolupráci při poskytování zdravotních služeb členům
spolku, Komunitní centrum pro válečné veterány při VN Olomouc.

Dne 16.2.2022 bylo prezidentem spolku VETRÁNA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., (VP
ČR), brig.gen. v.v. JUDr. Jaroslavem Zemanem a ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc,
(VN) , plk. gšt. v.v. MUDr. Martinem Svobodou, podepsáno Memorandum o poskytování
zdravotních služeb členům spolku VP ČR , kdy VN Olomouc se zavazuje v místě svého sídla
členům spolku VP ČR, s místem trvalého bydliště Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj
a Zlínský kraj, poskytovat zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění na
svých odborných, ambulantních a lůžkových odděleních, kteří prokáží své členství ke spolku
průkazem člena spolku VP ČR a časovým kupónem platným pro daný kalendářní rok.

 

PřílohaVelikost
Informace o návštěvě prezidenta spolku VP ČR v Olomouckém kraji.pdf459.68 KB
Informace o návštěvě prezidenta spolku VP ČR v KCVV při VN Olomouc.pdf472.46 KB
Memorandum o spolupráci s VN Olomouc.pdf214.54 KB